go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

ydych chi'n Social, Welsh and Sexy?

Efallai bod rhai ohonnoch chi wedi clywed am SWS - Social Welsh and Sexy - y gymdeithas Gymraeg sy'n mynd o nerth i nerth. Mi wnes i ddechrau'r gymdeithas wedi i mi syrffedu ar gwyno nad oedd yna unrhyw gymdeithas Gymraeg arall yn gweddu i mi yn bersonol. Mi roeddwn i'n ysu am noson bob hyn a hyn, lle roedd hi'n hwyl i gyfarfod Cymry eraill yn Llundain heb deimlo fod rhaid i mi gefnogi - dim ond mwynhau. Roedd gen i awydd i fod yn ran o gymdeithas a oedd yn mwynhau'r presenol ac yn frwdfrydig am y dyfodol yn lle dim ond hiraethu am y gorffenol. Os nad oes 'na gymdeithas i mi a phobl fel fi, mi ddechreuai un meddwn wrth fy hun. A dyna ddechrau SWS!
Stifyn Parri a Colin Jackson

Roedd hynny dros saith mlynedd yn ol erbyn hyn. Dechreuais wrth logi ystafell yn y Groucho Club a gwahodd 40 o ffrindiau i gyfarfod yno a chael ambell lasied o win a chymdeithasu gyda'u gilydd. Mi wnaeth bob un ohonynt droi i fynnu ac mi gafodd bawb amser da iawn. Deufis yn ddiweddarach death cant a hanner o bobl ac erbyn hyn mae yna dros dair mil yn Llundain.

Tair mlynedd yn ol mi benderfynnais i geisio creu SWS yn Efrog Newydd ac wedi gofyn i'r actores Sian Phillips i hyrwyddo SWS UK mi benderfynnais i ofyn i Catherine Zeta Jones i fenthyg ei henw i SWS NY. Mi wnaeth hi gytuno! Mae dros pum cant o aelodau yn Efrog Newydd ac mi rydw i wedi cychwyn y Gymdeithas yng Nghaerdydd hefyd.

Erbyn hyn rydym wedi dwyn sylw y papurau newydd dros y byd ac wedi denu mwy o enwogion fel Bryn Terfel, Bonnie Tyler a Colin Jackson ein hyrwyddo ni. Mae'r nosweithiau cymdeithasol yn symud lleoliad ac felly yn cadw nerth wrth ddenu mwy o sylw a mwy o aelodau. Does dim byd diflas yn digwydd ar nosonSWS, dim areithiau hir gan ddynion busnes, neu corau'n canu, dim ond llond ystafell o hwyl, egni a phobl yn mwynhau cwmni eu gilydd. Mae rhai pobl yn ailddarganfod ffrindiau yno, rhai yn cyfarfod eu cariadon, a rhai eraill yn defnyddio'r noson fel ffordd i gyfarfod ffrindiau newydd.

Fy mwriad nesa yw cychwyn SWS OZ yn Awstralia.

Os ydach chi eisiau bod yn aelod mae hi'n hawdd ac yn rhad! Dim on £10 y
flwyddyn! Rydym yn cyfarfod tua bob tri mis. Ymunwch ni.

Ewch i www.swsuk.com, www.swsny.com neu www.swscymru.com. Neu e bostiwch info@mrproducer.co.uk ar gyfer manylion pellach.

Mwynhewch!

Hwyl

Stifyn Parri x

 
     

© stifyn parri 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.