go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

Fflwff a'r Stec

Mae Fflwff yn newynog heno. Mae hi wedi bod yn chwarae tu allan trwy’r dydd, felly mae hi wedi blino, ac yn newynog.

Mae Mair yn y llofft, a does ‘na unrhywun yn y gegin, ond gall Fflwff argoli stêc. Stêc neis, tew a llawn sudd! O, mae Fflwff yn newynog iawn!

Mae hi’n mynd i’w bowlen, ond mae’r bowlen yn wag. Mae hi’n edrych i fyny, ac gall hi weld yr ymyl y plat. Y plat gyda’r stêc yw e!

Yn ofalus, mae Fflwff yn neidio ar ben y bwrdd gweithio, nesaf at y plat. O! Mae’r stêc yn arogli yn hyfryd! Ac edrychwch! Mae ‘na dipyn bach yn hongian dros yr ymyl.

Mae Fflwff yn cnoi’r tipyn bach o’r stêc ac yn tynnu, ond mae e’n dal yn sownd. Mae ti’n tynnu mwy, ond mae’r plat yn llithro yn groes y pen. Mae hi’n tynnu eto ond trychineb! Mae’r plat wedi cwympo i’r llawr.

Mae Fflwff yn rhedeg nerth ei thraed a phlymio drwy’r fflap cath cyn bod unrhwyun yn dod!

get the text document

audio


geirfa
stêc - steak
newynog - hungry
heno - tonight
bod - to be
chwarae - to play
tu allan - outside
trwy dydd - all day
felly - so
wedi blino - tired
lloft - upstairs
unrhywun - anyone
cegin - kitchen
gall - can
argoli - smell
neis - nice
llawn sudd - juicy
iawn - very
mynd - to go
bowlen - bowl
gwag - empty
edrych - to look
i fyny - up
gweld - to see
ymyl - edge
plat - plate
gyda - with
gofalus - careful
neidio - to jump
ben y bwrdd gweithio - onto the worktop
nesaf - next
hyfryd - lovely
tipyn bach - a little bit
hongian dros - hanging over
cnoi - bite
tynnu - pull
dal yn sownd - stays stuck
mwy - more
llithro - slides
yn groes - across
trychineb - disaster
cwympo - to fall
llawr - floor
rhedeg - to run
nerth ei thraed - as fast as her feet [could carry her]
phlymio - dive
fflap cath - cat flap
cyn - before
dod - to come

     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.