go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

diolch

Hoffwn i ddweud diolch i:
Debs Williams a Kate O’Connell, am lawer o gefnogaeth moesol.
Glenys Roberts, am eglurhadau o bwyntiau man yr iaith Cymraeg.
Lee Connett, am gyfarwyddyd celf amhrisiadwy.
Eifion Glyn, am ei help gyda’r cyfieithu ac am ei gefnogaeth.
Rhiannon Meleri, am ei stori fer.

Hefyd:
Gareth Morlais o BBC Catchphrase
Garmon Gruffudd o Y Lolfa
Gwylim Boore o Dref Wen
Gwas Carreg Gwalch
Ashley Drake o Ashley Drake Publishing
Seren

Ac yn y diwedd, Gruff Rhys a'r Super Furry Animals am roi imi yr ysbrydoliaeth i ddechrau dysgu Cymraeg yn y lle cynta.

Diolch yn fawr iawn - heb chi, ni fyddai CMC yn bodoli.

- Suw

 

 

 

     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.