go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

Fflwff a Sinsir

Dacw Sinsir, ffrind Fflwff! Edrychwch - mae hi yn y cae nesa at dyˆ Fflwff! Mae Sinsir a Fflwff yn hoffi chwarae yn y cae, rhedeg ar ôl llygod, hela adar a dringo coed.

Wrth iddyn nhw chwarae yn y gwair hir, mae’r ffindiau’n clywed sw+n Mae ‘na rywbeth siffrwd yn y gwair! Beth allai fod? Mae Fflwff yn gobeithio mai llygoden ydy e. Dydy Sinsir ddim yn siwr beth ydy e!

Mae Fflwff a Sinsir yn ymlusgo’n anweledig trwy’r gwair, ond mae’r sw+n wedi peidio! Felly mae’r cathod bach yn aros yn amyneddgar i’r siffwrd dechrau eto. Mae’n boeth yn yr heulwen. Mae’r awyr yn glir a glas, ac mae’r adar yn canu yn y coed. Mae Fflwff a Sinsir yn setlo lawr i gysgu pan maen nhw’n clywed y sw+n eto.

Mae Fflwff yn neidio i’w thraed a rhedeg trwy’r gwair, gyda Sinsir dilyn tu ôl i. Maen nhw’n ymlysgo’n dawel a neidio dros gangen wedi cwympo pan, yn sydyn, maen nhw’n dod i glwt o wair gwastad, ac maen nhw’n darganfod pwy sy’n gwneud y sw+n! Cadno mawr coch! A dydy e ddim yn rhy hapus i gael e aflonyddu!

Mae’r cadno mawr coch yn chwyrnu yn uchel! Mae Fflwff a Sinsir yn troi ar eu sodlau a rhedeg nerth eu pennau yr holl ffordd adre!

get the text document


geirfa
Sinsir - Ginger dechrau - to begin
dacw - there is (in the distance) eto - again
edrychwch - look! poeth - hot
cae - field heulwen - sunshine
nesa at - next to awyr - sky
hoffi - to like clir - clear
chwarae - to play glas - blue
rhedeg ar ôl - to run after canu - to sing
llygod - mice setlo lawr - settle down
hela - to hunt cysgu - to sleep
adar - birds pan - when
dringo - to climb neidio i'w thraed - to jump to her feet
coed - trees dilyn - to follow
wrth iddyn nhw - whilst they tu ôl - behind
gwair - grass dawel - quiet
hir - long gangen - branches
clywed - hear cwympo - to fall
sw+n - sound yn sydyn - suddenly
rhywbeth - something clwt - patch
siffrwd - rustling gwastad - flat
Beth allai fod? - What could it be? darganfod - to discover
gobeithio - to hope gwneud - to make
mai - that cadno - fox
llygoden - mouse aflonyddu - to disturb
siwr - sure chwyrnu - to growl
ymlusgo - creep yn uchel - loudly
anweledig - invisible troi ar eu sodlau - turn on their heals
peidio - to stop nerth eu pennau - as hard as they can
cathod bach - kittens holl - whole
aros - to wait ffordd - way
amyneddgar - patient adre - home

     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.