go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

beirniadaeth

Daeth hanner cant o gynigion i law, gan ddeunaw o awduron gwhanol, ac roedd y safon ar y cyfan yn dda. Gofynwyd am stori fyddai’n ‘gydnaws ag ysbryd hwyliog a chwareus gwefan Clwb Malu Cachu’, safle lliwgar ar gyfer dysgwyr o bob lefel. Straeon eitha byr felly, o dan 350 o eiriau.

Roedd rhai o’r awduron wedi mynd i gyfeiriad llên meicro, gan lunio straeon cynnil oedd yn awgrymu sefyllfa a ffeithiau, yn hytrach na’u cofnodi’n blwmp ac yn blaen; tra oedd eraill wedi mynd i gyfeiriad mwy traddodiadol, gyda dechrau, canol a diwedd amlwg – ond diwedd annisgwyl yn aml iawn!

 
Mae Ifor ap Glyn yn darllen y beirniadaeth
Mae Ifor ap Glyn yn darllen y feirniadaeth

Penderfynwyd mai straeon yr ail garfan oedd debyca o fod at ddant mynychwyr Clwb Malu Cachu, ac felly er bod y ddau feirniad wedi oedi dipyn uwchben Trafferthion Dysgu, Hanner Awr Wedi Pump, Y Pethau Bach Pwysig, Y Gath, Arfon a’r Gair Budur, Y Crys-T, Glan y Môr a Gardd Nain ymhlith eraill, y stori a ddaeth i’r brig oedd Yr Aduniad.

Dyma stori effeithiol gan awdur sy’n deall sut i gael y gorau o’r ddrama yn y sefyllfa, o’r galwad ffôn sy’n agor y stori, i’r tro annisgwyl ar ei diwedd. Mae ‘na ambell i fân lithriad a ddylid ei gywiro cyn cyhoeddi, ond gwobrwyer awdur Yr Aduniad.

[intro]
[yr aduniad]

 
     

© ifor ap glyn 2003

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.