go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

mae Fflwff yn cuddio

Mae rhaid i Fflwff fynd at y milfeddyg i gael ei brechiadau. Ond mae Fflwff yn cuddio, yn cysgu rhywle yn y ty+. Ble mae hi?

Mae Mair yn chwilio am Fflwff. Mae hi wedi edrych yn y stafell molchi ac yn y gegin. Mae hi wedi edrych yn y lolfa ac yn y twll dan staer. Ond dydy Fflwff ddim i’w gweld yn unman.

Mae Fflwff yn cysgu - mae hi'n breuddwyddio am lygod ac adar.

"Ble mae Fflwff?" mae Mair yn gofyn. "Fflwff!"

Mae Mair yn chwilio lan loft - mae hi'n edrych yn stafell ei rhieni, ond dydy Fflwff ddim yna. Mae Mair yn mynd i'w stafell wely hi. Mae hi'n agor drws ei chwpwrdd dillad, ond dydy Fflwff ddim tu fewn. Mae hi'n edrych o dan y gwely ond dydy hi ddim yna chwaith.

Ble mae Fflwff? Mae rhieni Mair yn aros i fynd - dydyn nhw ddim eisiau bod yn hwyr.

Ond... beth ydy hwn? Mae’n ddu. Mae’n flewog... Cynffon Fflwff ydy e!

"Fflwff, beth wyt ti'n wneud?" medde Mair. Mae Fflwff yn cysgu ar ben y cwpwrdd dillad! Dydy hi ddim eisiau mynd i'r milfeddyg o gwbl!

get the text document


geirfa

cuddio - to hide
milfeddyg - vet
brechiadau - vaccinations
chwilio - to search
stafell molchi - bathroom
cegin - kitchen
lolfa - lounge
twll dan staer - cupboard under the stairs
i'w gweld yn unman - anywhere to be seen
breuddwyddio - to dream
llygod - mice
adar - birds

gofyn - to ask
lan loft - upstairs
rhieni - parents
cwpwrdd dillad - wardrobe
edrych - to look
tu fewn - inside
gwely - bed
chwaith - either
flewog - furry
cynffon - tail
ar ben - on top
o gwbl - at all

 

     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.