go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

Myfanwy

Paham mae dicter, o Myfanwy
yn llenwi'th lygaid duon di
a'th ruddiau tirion, o Myfanwy
heb wrido wrth fy ngweled i?
pa le mae'r wên oedd ar dy wefus
fu'n cynnau 'nghariad ffyddlon, ffôl?
pa le mae sain dy eiriau melys
fu'n denu 'nghalon ar dy ôl

pa beth a wneuthum, o Myfanwy
i haeddu gwg dy ddwyrudd hardd?
ai chwarae oeddit, o Myfanwy
â thannau euraidd serch dy fardd?
wyt eiddo im drwy gywir amod -
ai gormod cadw'th air i mi?
ni cheisiaf fyth mo'th law, Myfanwy
heb gael dy galon gyda hi

Myfanwy, boed dy holl o'th fywyd
dan heulwen ddisglair canol dydd
a boed i rosyn gwridog ienctid
ddawnsio ganwaith ar dy rudd
anghofiais oll o'th addewidion
a wnest i rywun, 'ngeneth ddel
a rho dy law, Myfanwy dirion
i ddim ond dweud y gair, Ffarwel

gan Ceiriog

     

© suw charman 2002 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.