go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

big leaves - phd

ti’n wyddonol ag athronyddol
mae’n dod yn hawdd i ti
mae dy eiriau di yn ddadleuol
ond wrandewn ni
i ti bob gair sy’n amlsillafog
rhaid fi ddeud ti’n arwr i pawb ond fi

o clywais si!
fod neb cystal a ti
clodforwn di

ti’n wybodus ym mhob dim gwyddonol
arbrawf mawr wyt ti
rhigyl wyt ti’n iaith y gwybedyn
ond dim mewn sgwrs a fi
dechrau mudiad nes di heb ofyn
a nawr mae pawb yn gwisgo’th fathodyn di

o clywais si!
fod neb cystal a ti
clodforwn di

sgrech dy gwmni sy’n neud fi regi
am saib ag anal hir
rhoest di wyneb reit o fy mlaen i
dy neges sydd yn glir
ond os wyt ti yn dechrau parablu
deud ‘thai a wna i dy adael di

o clywais si!
fod neb cystal a ti
clodforwn di

ond agor dy geg di, a syrthiaf i gysgu

     

© suw charman 2002 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.