go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

anweledig - affro

hei chdi dan yr affro calchwyrdd,
be ti’n gwneud yn cerdded ar y stryd.
yn dy sanau dal pysgodyn ar sgert fach
gyda nodyn yn dweud…
cant punt plis.

wyt ti’nn deall be ti’n gwneud ferch,
dos i chwilio am rhyw serch.
ti’n gwerthu dy hun i’r nos, a titha’n eitha dlos…
dan dy fopyn werdd.

cytgan:
affro calchwyrdd, fflworesynt
affro calchwyrdd, ar dy ben di

mae’n siwr fod dy blentyndod,
yn parchu dylanwadu od.
yn cymyd gormod o Es a mynd i’r wild orgis,
ond mae’n rhy hwyr nawr.

hei chdi a dy agwedd negatif
tria weld yr ochor posotif, o fywyd.
nid gwerthu yw yr ateb ond y ffordd wyt ti’n ymateb.
i dy fywyd di.

     

© suw charman 2002 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.