go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
  nofelau nawr
gan nifer o awduron

beth nesa?
gan Gwen Redvers Jones
Gwraig fferm brysur iawn yw Mari. Mae’n gwneud ei gorau i fod yn wraig, mam a warden eglwys a byw bywyd llawn mewn pentref gwledig. Yn y nofel hon cawn ni ei hanes yn ceisio ymdopi â hyn i gyd yn ogystal â cwblhau nofel y cafodd hi gomisiwn i’w hysgrifennu.

Details:

ISBN 1 85902 844 5
£3.50
Gomer

beth nesa gan Gwen Redvers Jones
   
   
bywyd Blodwen Jones gan Bethan Gwanas bywyd Blodwen Jones
gan Bethan Gwanas
Mae Blodwen Jones yn dysgu Cymraeg, ac mae'r tiwtor Llew ‘hyfryd, hyfryd' Morgan wedi gofyn i bawb i gadw dyddiadur. Dyma fo. Dyma fywyd preifat merch sengl 38 oed, sy’n byw gyda gafr a chath ac sy’n llyfrgellydd yng Ngogledd Cymru. Ei breuddwyd hi ydi priodi Llew Morgan a dysgu Cymraeg yn iawn. Ond dydi bywyd ddim yn hawdd i Blodwen…

Details: ISBN 1 85902 759 8
£3.50
Gomer
   
   
modrybedd afradlon
gan Mihangel Morgan
Doedd Marc ddim yn meddwl am ei fodrybedd fel pobl afradlon. Ond i ble roedden nhw wedi diflanu? Oedd cysylltiad rhwng eu diflaniad nhw â’r bobl ryfedd roedd sôn amdanyn nhw ar y bwletinau newyddion? Yn raddol, daw Marc i sylweddoli nad oedd e’n nabod ei fodrybedd o gwbl, wrth iddo fe glwyed hanes eu hantur ac i wybod mwy am y cymeriadau lliwgar maen nhw wedi dod ar eu traws.


Details: ISBN 1 85902 878 0
£3.50
Gomer
modrybedd afradlon gan Mihangel Morgan
   
   
DeltaNet gan Andras Millward DeltaNet
gan Andras Milward
Mae DeltaNet, un o gwmnïau electronig mwya’r byd, ar fin rhyddhau y DN Connect, dyfais fydd yn trawsnewid y byd. Ond mae Ben Daniels, technegydd talentog yn DeltaNet, yn darganfod y gwir am DN Connect. Caiff Ben ei dynnu’n ddirybydd i’r byd tywyll sydd y tu ôl i’r hysbysebion slic, lle mae pawb yn cuddio cyfrinach a lle mae gwybod y gwir yn arwain at berygl a marwolaeth.

Details: ISBN 1 85902 778 4
£3.50
Gomer
   
   
Gwendolin Pari PI
gan Meleri Wyn James
Mae gan westy’r Plas gyfrinach ysgeler, cyfrinach sy’n mynd yn ôl gorffennol pell. Mae’r gorffennol ar feddwl y newyddiadurwraig Gwendolin Pari hefyd. Mae hi newydd golli ei Thad-cu ac mae hi a'i Mam-gu’n mynd i’r plas am wyliau bach. Dyw’r heddwch ddim yn para’n hir pan mae Mam-gu’n ffeindio corff. Mae pethau’n mynd o ddrwg i waeth pan mae Mam-gu’n cael ei holi gan yr heddlu ac yna’n diflannu ei hun…

Details: ISBN 1 85902 986 8
£3.50
Gomer
Gwendolin Pari PI gan Meleri Wyn James
   
   
pwy sy'n cofio Sion gan Mair Evans pwy sy'n cofio Siôn?
gan Mair Evans
Mae Leni'n ifanc, yn bert ac yn uchelgeisiol iawn. Mae hi’n gweithio i orsaf radio fach, ond mae hi’n breuddwydio am y stori fawr sy’n mynd i’w gwneud hi’n enwog. Tybed a fydd Leni’n dod o hyd i enwogrwydd wrth chwilio am yr ateb i ddiregelwch hanes Siôn Tremthanmor, y canwr pop o Abertawe a ddiflanodd flynyddoedd yn ôl? Beth arall fydd hi’n ei ddysgu wrth chwilio am yr ateb?

Details: ISBN 1 85902 988 4
£3.50
Gomer
   
   
cadwyn o flodau
gan Sonia Edwards
Mae Lia'n dianc oddi wrth ei gorffenol trist dim ond i gael ei chaethiwio mewn priodas ddiflas gyda gwr hunanol. Mae'n cychwyn ar daith fentrus i'w hadnabod ei hun, dim ond i gael ei chaethiwio et - gan 'Gadwyn o Flodau'.

Details: ISBN 1 85902 863 2
£3.50
Gomer

 

 

     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.