go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
  cyfres y dysgwyr
gan Pat Clayton


hen ffrindiau, hen gelwyddau
Mae’r awdur enwog, Prys Prytherch, wedi bod yn dweud celwyddau ers blynyddoedd. Wnaeth o eriod ysgrifennu unrhyw beth ei hun! Ond yng Ngw+yl Glanllyn mae’r gorffenol yn dod wyneb yn wyneb efo Prys. Pwy yw Lowri Llwyd? A pham mae barman Gwesty Plas y Llyn yn casáu Prys gymaint? Dyma nofel yn llawn twyll, cyffro a dial.

Details:

ISBN 0 86381 349 6
£3.25
Gwasg Carreg Gwalch

hen ffrindiau, hen gelwyddau gan Pat Clayton
   
   
garddio yn y gwaed gan Pat Clayton garddio yn y gwaed
Mae Crad Rowlands, seren y rhaglen deledu ‘Popeth yn yr Ardd’ yn mynd yn fwy amhoblogaidd bob wythnos. Ond pan mae’r tîm cynhyrchu yn dod o hyd i ffordd i gael mwy o wylwyr, mae mwy a mwy o broblemau yn ei wynebau… Beth ddigwyddodd i’w wraig gyntaf? Faint o feibion sydd ganddo? …Ie, lle peryglus ydi’r ardd, yn enwedig pan mae mwy nag un neidr yn cuddio yno.

Details:

ISBN 0 86381 334 8
£3.25
Gwasg Carreg Gwalch

   
   
dim dianc
Mae Robin a Nerys Pryce yn byw yn Awstralia, ond ar eu ffordd i Ayers Rock ar gyfer eu mis mêl mae damwain ofnadwy yn digwydd. Wnaeth Nerys ddim ceisio lladd Luke Smith a dyna pam y cerddodd hi o’r llys yn wraig rydd wedi’r achos. Ond mae teulu’r Smiths eisiau dial, ac yn gorfodi Robin a Nerys i symud i Seland Newydd. Yna, daw Nerys i fyw i Gymru, ond ydi hynny’n ddigon pell oddi wrth y brodyr Smith?

Details:

ISBN 0 86381 374 7
£3.50
Gwasg Carreg Gwalch

dim dianc gan Pat Clayton
   
   
gofal! dysgwyr gan Pat Clayton gofal! dysgwyr
Mae tensiynau a phroblemau yn codi rhwng dysgwyr y cwrs Cymraeg yn Ysgol Haf Ty+ Cerrig. Pam mae Iola, y ferch o’r Wladfa yn benderfynol o ddod o hyd i Feibion Glyndw+r? Ydi Gareth a Siân yn llwyddo i gael wythnos ramantus hefo’i gilydd? Ai dysgwr go iawn ydi Owen? Oes unrhyw un yn medru achub Ty+ Cerrig? Mae’r atebion - a llawer mwy - yn y nofel ddoniol hon am ddysgu Cymraeg!

Details:

ISBN 0 86381 413 1
£3.50
Gwasg Carreg Gwalch

   
   
trioleg yr aderyn brith*

 
aderyn y nos
Mae’r Rhyfel Byd Cyntaf newydd ddod i ben a milwyr o Ganada wedi cael eu symud i wersyll Parc Cinmel yng ngogledd Cymru. Ond mae’r milwyr yn protestio. Pam nad ydyn nhw’n cael mynd adref? Yng nghanol y tensiwn a’r problemau mae Danny, milwr ifanc, eisiau aros yng Nghymru efo’i gariad, sy’n ferch leol, ond mae popeth yn mynd o’i le. Mae’r heddlu milwrol yn meddwl ei fod o wedi marw, ac felly mae Danny’n dechrau bywyd newydd rhyfedd a pheryglus. Fydd o’n gorfod cudio’n hir.

Details: ISBN 0 86381 445 X
£3.50
Gwasg Carreg Gwalch
aderyn y nos gan Pat Clayton
   
   
aderyn ar ffo gan Pat Clayton aderyn ar ffo
Pwy laddodd y cigydd lleol? Pwy ydy’r twrist Americanaidd cyfoethog sydd eisiau dringo’r Wyddfa? Wnaeth yr offeiriad Pabyddol rhyfedd saethu Robert Wyn Jones? Danny yw’r ddolen goll i’r holl ddigwyddiadau, ond ar ôl nifer o anturiaethau mae’n dal yn rhy beryglus iddo ddod alla o’i guddfan, felly am faint fydd o’n gorfod cuddio eto?

Details: ISBN 0 86381 462 X
£3.50
Gwasg Carreg Gwalch
   
   
rhydd fel aderyn
Ar ôl pum mlynedd mae Danny wedi cael llond bol ar guddio ac mae o bron â marw eisiau dod allan o’i gyddfan. Mewn ty+ gwair mae o’n cyfarfod Jacques - y Sioni Winwns o Lydaw sy’n sâl - ac mae Danny’n troi’n Sioni Winwns er mwyn iddo gael mynd i weld Megan, ei wraig. Yn y cyfamser, mae gan Megan edmygwr sydd eisiau cael gwared ar Danny. A beth am Myfanwy, mam Megan? Oes dyfodol iddi hi a Huw? Fydd yr aderyn brith yn gwnued ei nyth o’r diwedd? Mae hyn - a llawer mwy - yn cael ei ddatrys yn nofel olaf Trioleg yr Aderyn Brith.

Details:

ISBN 0 86381 521 9
£3.50
Gwasg Carreg Gwalch

rhydd fel aderyn gan Pat Clayton* aderyn brith - shady character

     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.