go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
  travels in an old tongue
gan Pamela Petro (yn y Saesneg)


Americanes ydy Pamela Petro, Americanes sy’n chwilio am yr iaith Gymraeg a’i hunaniaeth o gwmpas y byd.

Mae Pamela yn ceisio dysgu Cymraeg, ond pan oedd hi yn Llanbedr Pont Steffan roedd hi’n ffeindio fe anodd i siarad yn y Gymraeg achos bod iaith gyffredin eisoes sy’n haws - Saesneg. Felly mae hi’n penderfynu edrych ar leoedd ble all hi ddim siarad yn y Saesneg a rhaid siarad yn y Gymraeg yn lle.

Mae’r llyfr ‘ma yn hanfodol i bob dysgwr. Mae e’n ddigrif, teimladwy ac chyfareddol, dilyn Pamela a’i ffrind Marguerite wrth iddyn nhw deithio drwy Norwy, yr Iseldiroedd, Singapor, Gwlad y Tai, Siapan ac, o’r diwdd, drwy’r Ariannin i’r Wladfa. Mae’r daith yn llawn o dreialon ond mae ‘na llawer o eiliadau o lawenydd hefyd.

details: travels in an old tongue
Pamela Petro
ISBN: 0-00-655010-X
Flamingo
 
 geirfa

chwilio - to search
iaith - language
hunaniaeth - identity
o gwmpas y byd - around the world
ceisio - to try
dysgu - to learn
pan - when
Llanbedr Pont Steffan - Lampeter
ffeindio - to find
anodd - difficult
siarad - talk
achos - because
cyffredin - common
eisoes - already
haws - easier
penderfynu - decide
lleoedd - places
yn lle - instead
llyfr - book

hanfodol - essential
ddigrif - funny
teimladwy - full of feeling
cyfareddol - fascinating, enchanting
dilyn - to follow
teithio - to travel
yr Iseldiroedd - the Netherlands
Gwlad y Tai - Thailand
o’r diwdd - eventually
yr Ariannin - Argentina
yr Wladfa - Patagonia
taith - journey
llawn - full
treialon - trials (as in trials and tribulations)
eiliadau - moments
lawenydd - joy
hefyd - also, as well
     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.