go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

awdur yn enwi tîm gorau Cymru erioed

Pwy oedd y maswr gorau erioed i gynrychioli Cymru? Barry John neu Phill Bennett? Mewn llyfr newydd am arwyr rygbi'r genedl dewiswyd 'Benny' o flaen y 'Brenin' John. Tra na ellir ddadlau fod Gareth Edward yn haeddu ei le yn safle'r mewnwr, beth am Bleddyn Williams a Steve Fenwick fel y canolwyr gorau erioed?

Yn y llyfr newydd o'r enw Welsh Rugby Heroes a gyhoeddir gan wasg Y Lolfa mae'r awdur Androw Bennett yn amddiffyn ei ddewis gyda phenodau am bob safle ar y cae rygbi. Tra nad oes un o'r tîm presennol yn cael eu hystyried yn arwyr, rhoddir canmoliaeth i Scott Quinnell, er ei fod yntau dal yng nghysgod ei dad, Derek, sydd wedi ei ddewis ymhlith y pymtheg gorau.

Er nad yw'n bosib cymharu chwaraewyr o gyfnodau gwahanol, bydd y dadlau'n parhau a'r drafodaeth yn ddiddiwedd, ac ym marn Androw Bennett mae'r angen i chwilio am arwyr fwy nag erioed ar hyn o bryd: "Gyda'r tîm cenedlaethol mor ddifflach a digymeriad ar hyn o bryd mae'r angen am ysbrydolaiaeth o'r gorffennol yn fwy nag erioed. Ac er fod y gyfrol hon yn canolbwyntio ar arwyr ers yr Ail Ryfel Byd, mae gan bob cenhedlaeth eu gwhanaol arwyr ac mae'n siwr y bydd llawer yn dadlau mai chwaraewyr cynharach fel Dickie Owen ar ddechrau'r 20fed oedd gwir arwyr rygbi Cymru."

Dyma'r tîm Cymreig gorau erioed yn ôl Androw Bennett:

15. J.P.R. Williams, 14. Gerald Davies, 13. Bleddyn Williams 12. Steve Fenwick,
11. J.J. Williams 10. Phill Bennett, 9. Gareth Edwards, 1. Courtney Meredith,
2. Bryn Meredith, 3. Graham Price, 4. R H. Williams, 5. Rees Stephens, 6. Dereck Quinnell, 7. Haydn Morgan, 8. Mervyn Davies.

Wedi ei fagu ar rygbi ym mhentre Llangennech, datblygodd Androw Bennett i gael gyrfa fel dyfarnwr oherwydd ei olwg diffygiol a'i ddiffyg taldra. Mae'n awdur nifer o lyfrau Cymraeg, yn cynnwys dyddiadur Jonothan Humphreys a'r nofel Dirmyg Cyfforddus.

Details:

Welsh Rugby Heroes
Androw Bennett
ISBN: 086243 552 8
Y Lolfa
£3.95

 
     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.