go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

esboniad syml o enwau lleoedd

Mae llyfr newydd a gyhoeddir gan wasg Y Lolfa yn esbonio enwau lleoedd mewn ffordd syml, hyd yn oed i bobl sydd heb brofiad blaenorol o’r iaith. Mae llawer o bobl, yn enwedig ymwelwyr, yn cael trafferth wrth geisio ynganu’r iaith Gymraeg ond gyda’r gyfrol Welsh Place-names unzipped mae Brian Davies wedi ysgrifennu llyfr sydd yn esbonio ystyron ac ynganiadau enwau lleoedd Cymraeg yn y modd symlaf posibl.

Ynghyd â helpu pobl i ddeall ystyr enwau miloedd o bentrefi, trefi a dinasoedd, dylai’r llyfr helpu pobl i ddysgu llawer o sylfeini’r iaith, drwy ddefnyddio’r Rhestr Arbennig o Eiriau Cymraeg sydd yn y llyfr. Yn ôl Lefi Gruffudd o’r Lolfa: "Er nad yw’r rhestr yn esbonio pob enw lle yng Nghymru, mae’n cynnwys y rhan fwyaf, a thrwy ddefnyddio’r rhestr bydd modd i bobl ddehongli hyd yn oed yr enwau hiraf ac anoddaf, fel Machynlleth a Llansainffraidglynceiriog. Mae’r llyfr hefyd yn gymorth i ynganu, ac mae’n esbonio’n syml a chlir y treigliadau Cymraeg."

Mae’r awdur Brian Davies wedi bod â diddordeb mewn enwau lleoedd Cymraeg ers ei blentyndod: "Roedd fy nhad yn cymryd pleser mewn esbonio ystyron enwau, a’i ddehongliad a’i gyfieithiad o ystyr Cwmrhydyceirw dros hanner canrif yn ôl a ddechreuodd fy niddordeb mewn ystyr enwau lleoedd."

Mae’r llyfr yn cynnwys rhan ar y wyddor Gymraeg, Hanes Cymru, treigliadau, ynganiadau ynghyd â rhestr sylweddol o eiriau Cymraeg. Mae’r llyfr yn rhan o’r gyfres It’s Wales sydd yn ceisio cyflwyno gwahanol agweddau o fywyd Cymreig mewn ffordd syml a darllenadwy. Cafodd yr awdur Brian Davies ei eni yn Glais yng Nghwm Tawe. Mae wedi cael gyrfa fel athro a darlithydd Ffiseg, ac mi fu’n Gyfarwyddwr Addysg a Materion Cyhoeddus yn y Sefydliad Ffisegol.

Welsh Place-names Unzipped
Brian Davies
It’s Wales, 7
086243 514 5
£3.95

     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.