go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

cyhoeddi fersiwn newydd o glasur Jonah Jones

Mae'r Lolfa ar fin cyhoeddi argraffiad newydd o'r llyfr The Lakes of North Wales gan Jonah Jones. Mae'r fersiwn wreiddiol o'r arweinlyfr a gyhoeddwyd gan Wildwood House ac yn ddiweddarach gan Whittet Books Ltd wedi bod allan o brint ers blynyddoedd.

Mae'r gyfrol yn cynnwys nifer o ddarluniau a ffotograffau gan yr awdur, yn ogystal â mapiau bras a chyfeiriadau at rifau OS ar gyfer cerddwyr sydd am ddefnyddio map gyda'r llyfr ac mae'r argraffiad diwygiedig yma, sydd wedi'w ailddylunio yn llwyr, yn cynnwys nifer o luniau newydd. Fodd bynnag uchafbwynt y llyfr yw sylwadau craff yr awdur am y llynnoedd a thirlun Eryri. Mae'n crynhoi'r wybodaeth a'r atgofion a gasglodd wrth gerdded ac astudio'r ardal am dros ddeugain mlynedd.

Yn ogystal â disgrifiadau o olwg ffisegol y llynnoedd mae'n sôn am eu hanes, eu defnydd, y bywyd gwyllt ac yn aml cyfeiria at hanesion, barddoniaeth neu lenyddiaeth sy'n gysylltiedig â hwy. Dywedodd:

"Er bod y llyfr ar gyfer cerddwyr yn bennaf dwi'n siwr fod gan y llynnoedd mawreddog yma hefyd apêl arbennig i ddaearegwyr, botanegwyr, naturiaethwyr, haneswyr a hyd yn oed peirianwyr - o gofio fod dyn wedi ymyrryd ar ac wedi creu nifer o'r llynnoedd."

Mae Jonah Jones yn fwy enwog i'r rhelyw fel cerflunydd a pheintiwr. Mae arddangosfa o dros 50 o'i beintiadau newydd gloi yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Ymhlith ei weithiau mwyaf cofiadwy mae'i bortreadau efydd o John Cowper Powys, Bertrand Russell a Syr Clough Williams-Ellis a'r meini coffa i David Lloyd George a Dylan Thomas yn Abaty Westminster. Er iddo dreulio dros ddeugain mlynedd o'i fywyd ym Mhorthmadog mae Jonah Jones bellach wedi ymgartrefi yng Nghaerdydd.

Bydd The Lakes of North Wales ar werth mewn siopau llyfrau a chrefftau trwy Gymru neu gellir ei archebu ar wefan Y Lolfa.

The Lakes of North Wales
Jonah Jones
ISBN: 0 86243 626 5
Y Lolfa
£7.95

 
     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.