go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

golwg newydd ar gestyll Cymru

Mewn cyfrol newydd o'r enw Welsh Castles gan wasg Y Lolfa ceir golwg dadlennol a gwahanol ar gestyll Cymru. Yn wahanol i lawer o'r llyfrau ar y pwnc, sy'n canolbwyntio ar y cestyll Normanaidd a Seisnig adnabyddus fel Caernarfon a Chonwy, mae'r llyfr hwn hefyd yn talu'r sylw dyledus i gestyll cynhenid Cymreig fel Dolforwyn, Dolwyddelan, Castell y Bere a Dryslwyn.

Mae'r llyfr yn llawn straeon sydd yn gysylltiedig â'r cestyll - y mwyafrif am y tywallt gwaed a'r brwydro a fu rhwng y Cymry a'r normaniaid, ac maent i gyd yn adlewyrchu
gorffennol lliwgar cestyll Cymru.

Yn ôl yr awdur, Geraint Roberts: "Rwy'n gobeithio fod y llyfr yn llenwi bwlch. Mae llawer o'r llyfrau am gestyll Cymru yn canolbwyntio ar yr adeiladau mwyaf adnabyddus, megis cestyll Edward I, ac er fy mod yn rhoi penodau i rai o'r cestyll hynny, dwi'n credu ei bod yn bwysig fod pobl yn dysgu mwy am gestyll y Cymry eu hunain a'r aberth a'r brwydro a fu yng nghyfnod allweddol y Goncwest. Rwyf hefyd wedi ceisio adrodd straeon llai adnabyddus, ond rhai sy'n ddiddorol a dadlennol, yn ogystal. Mae'r cyfan, gobeitho, mewn arddull digon ysgafn a darllenadwy.

"Byddai'n dda gweld y cyrff sydd yn gwarchod a hyrwyddo'n treftadaeth ni fel Cymry yn talu mwy o sylw i'r cestyll Cymreig llai adnabyddus, megis rhai o gestyll y Tywysogion a'r Arglwyddi Cymreig."

Ceir straeon o bob cyfnod er y Goncwest yn y gyfrol yn ogystal â phenodau ar hanes Cymru a datblygiad y castell yng Nghymru. Dyma'r wythfed gyfrol i'w chyhoeddi yn y gyfres boblogaidd 'It's Wales' sy'n cyflwyno gwahanol agweddau o fywyd Cymru mewn dull hylaw a hwylus. Daw'r awdur, Geraint Roberts, o Ystradgynlais ac astudiodd hanes ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth. Mae ar hyn o bryd yn gweithio i Fenter Brycheiniog yn hybu'r iaith Gymraeg yn Ne Powys. Mae'n weithgar yn ei gymuned, ac mae newydd ei apwyntio'n gadeirydd ar Gyngor Tref Ystradgynlais - y cadeirydd ifancaf ers tro.

Welsh Castles gan Geraint Roberts
It's Wales rhif 8
086243 550 1, £3.95
Dyddiad Cyhoeddi: 25.6.01

     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.