go back home!
Get Fluent CD-ROMs
CMC t-shirts
Welsh music
where to learn
cheat sheets
how to learn
Welsh song lyrics
teachers and courses
ratw
CMC news
short stories
interviews
features
weblogs
books
papers and magazines
audio
chat
join the CMC email list
keep updated
explore
links
who is Suw?
contact us
help us
give us money
press room
legal stuff
thanks!
     
 

goroeswr tanchwa Senghennydd yn adrodd ei hanes

Gyda diswyddiadau a damweiniau yn y diwydiant dur yn achosi poendod yn ddiweddar mae llyfr newydd gan wasg Y Lolfa yn gofnod o'r drychineb waethaf i ddigwydd erioed yn hanes cymoedd diwydiannol y de.

Mae'r llyfr Black Mountains yn crynhoi atgofion glowr o'r enw Alf Gordon wnaeth fyw drwy danchwa Senghennydd a brwydr enwog y Somme cyn cyrraedd ugain oed.

Disgrifia drychineb Senghennydd "fel un o'r ffrwydriad mwyaf erchyll yn hanes mwyngloddio." Lladdwyd 439 o bobl a darlunia'r llyfr sydd wedi ei ysgrifennu ar ffurf cyfweliad rhwng y tad (Alf Gordon) a'i fab, sef awdur y llyfr (David Barnes), effaith y digwyddiad ar y gymuned ac ar Dde Cymru. Sonia fel y bu i amryw o oroeswyr y danchwa ladd eu hunain gan nad oeddynt yn gallu dygymod â bywyd yn dilyn y drychineb.

Fodd bynnag yn ôl yr awdur David Barnes roedd bywyd cymunedol yn llawer cryfach a chlosiach y dyddiau hynny, "Roedd gwerthoedd cryf cymunedol a brawdgarol yn nyddiau Alf, er fod yna galedu a chwerwder hefyd. Wrth fynd yn hyn roedd yn gweld y gwerthoedd yma yn cael eu disodli gan unigolyddiaeth arwynebol."

Mae Black Mountains yn ddogfen bwysig yn hanes cymdeithasol Cymru a chrybwyllir nifer o draddodiadau ac arferion llên gwerin oedd ynghlwm â'r diwydiant glo.

Cier hefyd portread byw a difyr o fywyd gweithiwr cyffredin yn y cyfnod a phrofiadau dirdynnol milwr ifanc ym Mrwydr y Somme. Recordiwyd y cyfweliadau sy'n gynsail i'r llyfr yn niwedd y chwedegau a dyma'r tro cyntaf i gynnwys y casetiau gael eu cyhoeddi.

Mae'r awdur David Barnes wedi bod yn dysgu a darlithio Hanes mewn nifer o ysgolion a cholegau a bellach mae wedi ymgartrefu ym Machynlleth. Cafodd ei dad Alf Gordon ei eni a'i fagu yn Sir Fynwy.

Black Mountains
David Barnes
IBSN: 086243 612 5
Y Lolfa
£6.95
21 Mai 2002

 

 

 
     

© suw charman 2002, 2003 unless otherwise stated

[Get Fluent] [CMC t-shirts] [buy Welsh music] [where to start] [cheat sheets]
[how to learn] [Welsh lyrics] [teachers and courses] [ratw] [CMC news]
[short stories] [interviews] [features] [weblogs] [books] [papers and magazines]
[audio] [chat] [join the email list] [keep updated] [links] [who is Suw?]
[contact us] [help us] [give us money] [press room] [legal stuff] [thanks] [home]


Legal warning notice: The material on this site is protected by copyright laws. Use of this site is strictly subject to our current terms which may change from time to time. Please also read our privacy policy and security statement.